23. 6. 2020

1. třída (Úkoly 22. 6. - 26. 6.)

Úkoly pro 1. ročník (22. - 26. 6.)
Český jazyk
Slabikář - dokončit
Písanka - dokončit
Matematika 
Matematika procvičování sčítání do 20 s přechodem přes 10 - učebnici ponechat do příštího roku !!! (i početník)