Personální obsazení pro školní rok 2023/2024

Personální obsazení

Mgr. Jana Kulichová - ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Lenka Drahošová - učitelka ZŠ (3., 4., 5. ročník)

Mgr. Tereza Dudková - třídní učitelka ZŠ (1., 2. ročník), vychovatelka ŠD

Mgr. Veronika Klinecká, vychovatelka ŠD

Ondřejka Hostomská - asistentka v ZŠ

Petra Jelínková - vedoucí školní kuchyně, kuchařka

Ilona Petrová - školnice, obsluha kotle UT
 

Konzultační hodiny

Jméno

Tel. kontakt

Konzultační hodiny

Jana Kulichová

739 251 739

 

 

 

 

Tereza Dudková

608 041 082