Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2024/2025

Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis se týká všech dětí narozených v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, dále všech dětí, kterým byl v roce 2023 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2019), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2018 do konce prosince 2018 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2019 do konce června 2019 je potřebné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Je nutné předložit je již při zápisu.

Všechny potřebné tiskopisy si můžete stáhnout na stránkách školy nebo si je vyzvednou osobně ve škole v pracovní dny od 7:00 – 7:45 hodin. 

Organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis do prvního ročníku školního roku 2024/2025 bude probíhat ve dvou variantách a je na rozhodnutí zákonných zástupců, kterou variantu si vyberou.

Formální zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole 

Zápis proběhne ve dnech 2. 4. 2024 - 22. 4. 2024.

Postup:

Ve škole si vyzvedněte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že budete žádat o odklad začátku povinné školní docházky, vyzvedněte si žádost o odklad.

Zákonný zástupce dítěte doručí ve výše uvedeném termínu žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, s kopií rodného listu dítěte, případně žádost o odklad začátku povinné školní docházky /doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa/, a to některým z následujících způsobů.

1. do datové schránky školy (siepe5h),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zs.pustakamenice@seznam.cz,

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 118, 569 82 Borová u Poličky.

4. osobně.

Osobní podání žádosti bude možné v období od 15. 4. 2024 do 22. 4. 2024 v pracovní dny v době od 7:00 do 7:45 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří budou podávat žádost osobně, aby již měli všechny potřebné dokumenty vyplněné a ve škole je pouze předali.

Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude zasláno na Vaše telefonní číslo případně e-mailovou adresu.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn ve vitríně školy, v chodbě školy a na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly v pátek 3. 5. 2024.

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce jsou přiložena.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, Vám bude po doložení všech potřebných doporučení, zasláno rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky dítěte.

Motivační zápis za osobní přítomnosti dětí ve škole 

Zápis za přítomnosti dětí a rodičů proběhne ve čtvrtek 11. 4. 2024 v 15:00 hodin.

Seznam dokumentů:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Žádost o odklad začátku povinné docházky

Přílohy

Fotogalerie