6. 2. 2024

Jak to vidí nevidomí

6. února do naší školy přijela lektorka z Ekocentra Paleta Chrudim s programem „Jak to vidí nevidomí“. Nejprve si s dětmi povídala, jak bychom se k nevidomým měli chovat. Poté nechala děti vytvořit seznam činností, o kterých si myslí, že je nevidomí lidé nezvládnou vykonat. Společně si ukázaly slepeckou hůl a Braillovo písmo. Děti si vyzkoušely vést slepého a dozvěděly se důležité informace, na které by přitom neměly zapomínat. Pomocí návodu zkoušely rozšifrovat text napsaný Braillovým písmem a zároveň i tímto písmem něco napsat. Nechyběly ani praktické činnosti, ve kterých si každý z dvojice vyzkoušel „po slepu“ např. psát, přelévat vodu, zavázat tkaničku, věšet prádlo, navlékat korálky a další. V závěru diskutovaly o vytvořeném seznamu činností z úvodu hodiny, zda by některé skutečnosti přehodnotily a zda to nyní nevidí jinak.

Fotogalerie