24. 8. 2021

Informace k testování žáků 1. ročníku na začátku školního roku 2021/2022

Informace k testování žáků 1. ročníku na začátku školního roku 2021/2022

Na základě nařízení vlády, je třeba, aby se žáci 1. ročníku  před nástupem do školy otestovali. První testování pro žáky 1. ročníku se uskuteční 2. 9. od 7:00 do 7:30 hodin. Testování bude probíhat v tělocvičně.  Pro žáky není stanovený čas, kdy se mají k testování dostavit.  Do  tělocvičny budou žáci vstupovat postupně bočním vchodem tak, jak budou přicházet. V případě zájmu, mohou být rodiče přítomni po celou dobu testování.  

Do tělocvičny budou žáci vstupovat s rouškou.

Při negativním výsledku testu půjde žák do šatny a poté bude odcházet do své třídy, kde si může roušku odložit.

Při pozitivním výsledku testu budeme kontaktovat zákonného zástupce s žádostí o co nejrychlejší vyzvednutí dítěte ze školy.

Testování bude probíhat 2. 9., 6. 9., 9. 9.

Žáci si mohou do školy přinést vlastní test, určený k samotestování ve škole / test musí být schválen MZ/.

Žáci, kteří odmítnou testování budou mít po celou dobu pobytu ve škole, a to i v průběhu vyučování, nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor. V hodinách hudební výchovy nemohou zpívat, cvičit mohou pouze venku a při svačině a při obědě musí sedět odděleně od ostatních.

Testování se netýká dětí, které prodělaly v uplynulých 180 dnech onemocnění Covid-19. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením lékaře případně SMS zprávou. /Děti, které doložily již v loňském školním roce, nemusí znovu dokládat/. Tyto děti budou 2. 9. vstupovat do školy hlavní vchodem.

Dále se testování netýká žáků, kteří budou mít v době testování platný PCR test. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením.                                                                                     

                                                              Kulichová