25. 6. 2020

Uzavření školy

11. března se, zcela nečekaně bez jakéhokoliv předchozího upozornění, uzavřely školy a zavřeny zůstaly po dobu více jak dvou a půl měsíce.

Nastalá situace nám znemožnila uspořádat celou řadu oblíbených akcí jako je Barevný týden,  Vynášení Morany, jarní Úklid obce, Velikonoční dílnička, Zápis do ZŠ, Pálení čarodějnic nebo třeba Den rodin. Bohužel děti nemohly dokončit plavecký výcvik a zrušena byla i oblíbená návštěva dopravního hřiště.

25. května se, za dodržení nařízených přísných hygienických požadavků, dveře školy znovu otevřely. Z celkového počtu 26 dětí se do školy vrátilo 21 dětí a stoupl i počet dětí v MŠ, která zůstala pro potřeby rodičů po celou dobu otevřená. Přesto, že se škola otevřela, vládní nařízení nám neumožnila, aby výuka, odpolední družina a pravidelné školní akce probíhaly v běžném  režimu, na který jsme byli dříve zvyklí. V omezené podobě proběhlo školní focení a bez přítomnosti rodičů se musely obejít děti i při náhradním zápisu a také při pasování prvňáčků a loučení s žáky pátého ročníku. K lítosti nás všech nebylo možné podniknout   společný školní výlet a loučení se školním rokem spojené s oblíbeným spaním ve škole.
 

 Období od 11. března do 25. května bývá některými označováno jako "koronavirové prázdniny". Já s tímto tvrzením zásadně nesouhlasím. Určitě nelze říct, že by si učitelé, děti a rodiče užívali odpočinek, klid a pohodu, která je s prázdninami spojená. A proto bych na tomto  místě ráda poděkovala pedagogům, kteří se pustili do zcela nového systému vzdělávání dětí na dálku a i přes provázející technické problémy zajistili  pro děti on-line výuku a umožnili jim tak  kontakt se svými spolužáky. Děti si zaslouží obrovskou pochvalu za samostatnost, pečlivé vypracovávání  a odevzdávání  zadávaných úkolů. Velké poděkování patří ale zejména rodičům, kteří byli dětem při domácím vzdělávání nápomocni a kteří se ze dne na den stali domácími učiteli. Poděkovat bych chtěla také za bezproblémovou komunikaci rodičů se školou a poskytovanou zpětnou vazbu. Díky tomu všemu se návrat dětí do školních lavic obešel bez komplikací a škola mohla začít,  i když s určitými nepříjemnými opatřeními, opět fungovat.

Děkuji  pedagogům, dětem a rodičům, za to, že se nám podařilo tuto nelehkou situaci zvládnout a přeji nám všem, aby se již podobná situace nikdy neopakovala. 

Jana Kulichová