3. 11. 2015

Rok na vesnici - len

„Co se tu dřív pěstovalo, všude kolem modré kvítí bylo - aneb jak krteček ke kalhotkám přišel“ – tak zněl název letošního podzimního projektu, věnovaného naší vesnici. Letos, jak již název napovídá, jsme se zaměřili na len, plodinu, která k naší vesnici a její historii neodmyslitelně patří.
Projekt byl společný pro děti ze školky, ze školy a probíhal také ve školní družině. Děti ze školky zahájily projekt zhlédnutím pohádky O krtečkovi. Povídaly si o lnu a každé dítě si vyrobilo svého krtečka na postavení. Děti si také vyzkoušely obarvit látku, ze které poté nastříhala paní učitelka malé kapsičky a přišila je na kalhotky krtečkům, které si děti vyrobily. A hodné děti našly v kapsičce i malý poklad.
Školáci zahájili projekt četbou z Čítanky prvouky Pustá Kamenice, kde si společně přečetli o zemědělství v naší vesnici. Dozvěděli se o pěstování a zpracování lnu. Jejich úkolem poté bylo zjistit, kde se dříve v Kamenici nacházely tírny. Ani školáky jsme nemohli ošidit o pohádku O krtečkovi, podle které potom nakreslili jednotlivé fáze zpracování lnu. Ve družině si z plátna ušili malou taštičku „kapsičku“ a tu si společně obarvili. Jak jinak než na modro. Letošní projekt věnovaný naší vesnici se dětem líbil. Zábavnou formou se seznámily s minulostí obce, slovo tírna, dříve zde běžně užívané, pro ně již není slovem neznámým. A jako památku si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou taštičku „svoji modrou kapsičku“ na poklady. A my už teď přemýšlíme, jaký projekt si na příští podzim připravíme.

Jana Kulichová

Fotogalerie