23. 6. 2020

2. třída (Úkoly 22. 6. - 26. 6.)

Úkoly pro 2. ročník (22. - 26. 6.)
Český jazyk
Učebnice 38, 40... stránky si pročtěte a úkoly dělejte ústně, napište diktát ze strany 40
Pracovní sešit - pokud něco chybí, dokončit
Písanka - dokončit
Procvičování pravopisu - dokončit
Matematika
opakování násobilky do pěti (násobení, dělení) - učebnici ponechat do příštího roku !!! (i početník)