Operační program Jan Amos Komenský

Základní škola a mateřská škola Pustá Kamenice, okres Svitavy zahájila od  1. 9. 2023 realizaci projektu 

OP JAK – Táhneme za jeden provaz

(reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0008057)


Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský,
priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa.

 

Specifické cíle:

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich

relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a

informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně

podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů

odborné přípravy a učňovské přípravy.

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě

a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od

předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a

přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně

usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním

postižením.

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

 

 

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE