Sběr starého papíru

Každý školní rok na podzim a na jaře probíhá v naší škole sběr starého papíru. Noviny, letáky, časopisy, katalogy, atd. vybíráme svázané do balíků. Výtěžek za odevzdaný papír je každým rokem využit na částečné pokrytí nákladů za školní výlet ZŠ a MŠ.