24. 5. 2022

DEN RODIN

Ve čtvrtek 19.5. 2022 proběhl na hřišti Den rodin. Více se o tomto odpoledni dozvíte od našich žáků. Některé texty jsou mezi fotografiemi v originální psané podobě. Dětem a rodičům děkujeme za krásné odpoledne.

Na stránkách obce Pustá Kamenice jsou k prohlédnutí další krásné fotografie od pana Brokla. Děkujeme za ně.

https://www.pustakamenice.cz/urad/aktuality/2686-setkani-rodinnych-tlup-aneb-jak-to-bylo-v-praveku-u-prilezitosti-dne-rodin.html

Dne 19.5 se na hřišti konal den rodin, který připravila Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice na téma pravěku. Rodinné tlupy se sešly v 15:00, na začátek děti zazpívaly pravěkou písničku a potom se rodinné tlupy rozešly na pět různých stanovišť. Na prvním stanovišti si rodiny udělaly svůj znak tlupy a dostaly za to kamínek, který se zamění za ingredience na chlebový rohlík. Na druhém stanovišti si děti udělaly vlastní příběh z kamínků. Na třetím stanovišti se střílelo z luku. Na čtvrtém stanovišti se dělal oheň. Na pátém stanovišti se chodilo po provaze a sbíraly se jedlé věci. Za splnění všech stanovišť jste dostali pět kamínků a opékaly se buřty a rohlíkový chleba. (Marek Zahálka)

Včera , 19.5 se konal den rodin. Je to den, kdy mají být rodiny pospolu společně. Můžete hrát spoustu zábavných her. Tentokrát to nebyl jen tak obyčejný den rodin, byl to den rodin na téma pravěk, který děti probírají celý školní rok. Děti na první vysvědčení mohly přijít v maskách, které si pak mohly přinést i na den rodin . Mohly si zastřílet z luku, složit si svůj vlastní příběh, shánět si potravu, chodit po laně-nad bažinou a když děti chtěly, mohly si upéct svůj rohlík ze speciálního těsta a děti sami si chystaly na oheň. U každého stanoviště děti dostaly kamínek. (Daniel Vičar)

 

19.5.2022

V Pusté Kamenici se konala oslava dnu rodin. Velmi oblíbené bylo zejména střílení lukem nebo připravování ohně. Děti si také mohly vyrobit znak své tlupy, ovšem jsme se doslechli, že dva znaky se ztratily. K tomu mohli objevit příběh z kaménků. Nebo si zkusit zkoušku přežití, kdy děti vybíraly, jestli jsou jedlé nebo jedovaté.

Loučí se s vámi Arnošt Hostomský

Fotogalerie