10. 9. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022 v ZŠ

Slavnostní zahájení nového školního roku

Ve středu 1. září se konalo v naší škole slavnostní zahájení nového školního roku. Abychom dodrželi hygienická opatření a nedošlo k setkání testovaných a netestovaných dětí, probíhalo slavnostní zahájení na dvakrát. V osm hodin jsme nejprve přivítali žáky druhého až pátého ročníku, kteří se před příchodem do třídy otestovali v tělocvičně. O půl deváté pak následovalo zahájení školního roku pro prvňáčky, pro které bylo povinné testování stanovené na čtvrtek 2. září. Po slavnostním přivítání a focení našich nových školáků, následoval projev pana starosty. Každý prvňáček dostal od pana starosty balíček školních pomůcek a od školy drobný dárek, pamětní list na svůj první školní den a balíček potřeb do výtvarné výchovy. Dárek v podobě batůžku pak věnoval prvňáčkům pardubický kraj. Na konci slavnostního zahájení jsme prvňáčkům předali také malé keramické zvonečky, aby mohli pokračovat v tradici „Prvního zvonění“, kdy první zvonění v novém školním roce odzvoní vždy noví školáčci. A protože letošní rok se ponese ve znamení pravěku, připravila paní kuchařka pro všechny děti nejen ze školy, ale i ze školky, perníček s otiskem dinosauří tlapy. „Děti, tak ať do toho nového školního roku dobře vyšlápnete“.

Letos nastoupilo do první třídy šest prvňáčků, tři holčičky a tři kluci. Posila v podobě nového žáka přibyla také do třetího ročníku. Konečný počet dětí ve škole pro tento školní rok je krásných dvacet pět dětí.

Našim školákům přeji pěkné známky, dobré kamarády a spoustu nových krásných zážitků. Nejen dětem, ale i všem dospělým, pak především pevné zdraví a celý školní rok 2021/2022 bez distanční výuky.

Jana Kulichová

Fotogalerie