24. 8. 2021

Informace k testování žáků 2. – 5. ročníku na začátku školního roku 2021/2022

Informace k testování žáků 2. – 5. ročníku na začátku školního roku 2021/2022

Na základě nařízení vlády, je třeba, aby se všichni žáci 2. – 5. ročníku 1. září před vstupem do školy otestovali. Testování bude probíhat v tělocvičně a pro žáky bude zpřístupněno od 7:30 hodin. Prosíme, aby se žáci k testování dostavili nejpozději v 7:45 hod., tak aby bylo možné v 8:00 hodin zahájit nový školní rok. Pro žáky není stanovený čas, kdy se mají k testování dostavit.  Do tělocvičny budou žáci vstupovat postupně bočním vchodem tak, jak budou přicházet a bude volná kapacita.

Do tělocvičny budou žáci vstupovat s rouškou.

Při negativním výsledku testu půjde žák do šatny a poté bude odcházet do horní učebny, kde si může roušku odložit.

Při pozitivním výsledku testu budeme kontaktovat zákonného zástupce s žádostí o co nejrychlejší vyzvednutí dítěte ze školy.

Testování bude probíhat 1. 9., 6. 9., 9. 9.

Žáci si mohou do školy přinést vlastní test, určený k samotestování ve škole /test musí být schválen MZ/.

Žáci, kteří odmítnou testování budou mít po celou dobu pobytu ve škole, a to i v průběhu vyučování, nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor. V hodinách hudební výchovy nemohou zpívat, cvičit mohou pouze venku a při svačině a při obědě musí sedět odděleně od ostatních.

Testování se netýká dětí, které prodělaly v uplynulých 180 dnech onemocnění Covid-19. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením lékaře případně SMS zprávou. /Děti, které doložily již v loňském školním roce, nemusí znovu dokládat/. Tyto děti budou 1. 9. vstupovat do školy hlavním vchodem.

Dále se testování netýká žáků, kteří budou mít v době testování platný PCR test. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením.