28. 6. 2021

Den Země

12. dubna jsme se konečně potkali „tváří tvář“ ve škole a hned následující týden jsme slavili, slavili Den Země. Vzhledem k vládním nařízením bohužel musela oslavit tento den každá třída zvlášť. Ve čtvrtek 22. dubna jsme si nejprve povídali o svátku Země o jeho původu i historii a potom jsme společně vymýšleli, jaký dárek k svátku by naší Zemi udělal radost. Každý z nás si pak vybral dva dárky, které se pokusí během následujícího roku zemi dát, jako například třídit odpad, neplýtvat vodou, zasadit strom, vyrobit krmítko apod. Svoje „dárky“ jsme napsali na proužky papíru a svůj slib jsme nakonec zpečetili přečtením svého „dárku“ před celou třídou a ztvrdili jsme ho otiskem ruky na společně připravenou listinu. Poté jsme si v I. třídě vyrobili  malého „Zěměkouláka“, na kterého jsme si svůj slib napsali a kterého jsme si odnesli domů, aby na nás celý rok dohlížel a náš slib nám připomínal. V horní třídě měl projektový den obdobný charakter, jen si tam místo „Zeměkouláka“ vyrobili zmenšený model globusu. V oslavách jsme pokračovali i v pátek, a to procházkou do přírody, pozorováním a zejména pak poslechem „hudby“, kterou Zem vydává.

Jana Kulichová

Fotogalerie