15. 6. 2020

1. třída (Úkoly 15. 6. - 19. 6.)

Úkoly pro 1. ročník (15. - 19. 6.)

Český jazyk

Slabikář   113 - 117

Písanka 30 - 35

Další opis ani přepis zadávat nebudu. Bude dobré, když s dětmi napíšete aspoň jeden krátký diktát za týden.

Stále můžete procvičovat i online.

Matematika

Matematika 16 - 18