15. 6. 2020

3. třída (Úkoly 15. 6. - 19. 6.)

Úkoly (15. 6. - 19. 6.)

 

Ahoj,

opět Tě zdravím a posílám předposlední úkoly :-).

Český jazyk

 • zopakuj si veškerá vyjmenovaná slova, včetně těch po V

 • popros maminku nebo tatínka, aby ti nadiktovali diktát z učebnice str. 15 cv. 5, potom si sám diktát pomocí učebnice pečlivě zkontroluj a oprav si v něm chyby

 • učebnice str. 15 cv. 4 napiš do sešitu „Procvičování“

 • vypracuj pracovní listy 

Matematika

 • vypracuj přiložené pracovní listy, vždy si pozorně přečti návod

 • opakuj malou násobilku

Anglický jazyk

 • napiš si slovíčka Unit 23 – učebnice str. 48, 49

 • projdi si cvičení ze str. 78, 49

 • vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 48, 49

Prvouka

 • pozorně si pročti v učebníci str. 55 – 58

 • pozoruj přírodu kolem sebe (nejen rostliny), snaž se je pojmenovávat, vyhledávat v atlasech

 • pustil ses do pokusu? Jak se ti daří? :-)