28. 6. 2021

Motivační setkání pro budoucí prvňáčky

„Duha barvy posbírala, do okna se zadívala. Jak se děti předškolní, připravují do školy“ - tak zněl název motivačního setkání pro naše budoucí prvňáčky. Z důvodu opatření souvisejících s epidemiologickou situací, nebylo totiž možné uspořádat pro děti tradiční zápis do prvního ročníku. Děti tak byly do školy přijaty na základě žádosti zákonných zástupců. Protože nám bylo líto, že by děti o tuto slavnostní událost přišly, rozhodli jsme se, uspořádat pro ně alespoň motivační setkání, na kterém by nám mohly ukázat, jak jsou na nástup do školy připraveny. V pondělí 14. června v půl desáté přivítalo šest předškoláků s paní učitelkou svoji budoucí třídní učitelku a paní ředitelku ve třídě MŠ. Po krátkém přivítání a seznámení dětí s tím, jak bude společné setkání probíhat, dostaly děti papírové desky s nakreslenou duhou a také duhový stojánek na školní potřeby, připravený ve školní družině. Děti se postupně střídaly na pěti stanovištích, na kterých plnily připravené úkoly. Na interaktivní tabuli poznávaly geometrické tvary, grafomotorické prvky procvičily spojováním duhy, počítaly a skládaly číselnou řadu a nechyběla ani tradiční básnička nebo písnička. Za každý splněný úkol, získaly děti obrázek do desek a také školní pomůcku v podobě pera, gumy, či tužky. Samostatně plnily děti všechny úkoly na jedničku, ale nás zajímalo, jestli budou umět splnit také jeden úkol společně, a to z barevných vršků poskládat duhu. I tento úkol zvládly na výbornou, a jako odměnu získaly duhový náramek. Všechny děti byly šikovné a ukázaly nám, že jsou na školu dobře připravené, a že označení budoucí prvňáček si rozhodně zaslouží. Na závěr společného setkání jsme dětem rozdali krabičky s barevnými křídami a zadali jim dobrovolný domácí úkol, samozřejmě duhový. Před svůj dům mají namalovat krásnou velkou duhu. A tak, pokud půjdete na procházku vesnicí a uvidíte před domem nakreslenou duhu – vězte, že tady bydlí šikovný budoucí prvňáček.

Jana Kulichová

Fotogalerie