14. 9. 2020

EDUbus – laboratoř v autobusu

V pondělí ráno zaparkoval u školy autobus, se kterým jsme neodjeli pryč z Kamenice, ale místo toho jsme se vypravili na výlet za poznáním přímo uvnitř autobusu. EDUbus - nebo-li mobilní polytechnická laboratoř, nabízí školákům řadu zajímavých programů polytechnického vzdělávání. Naše děti z 1. a 2. ročníku se seznámily s robotikou a Ozobotem. Starší děti si nejprve vyzkoušely programování se stavebnicí lego a ve druhé části se pak věnovaly pokusům s atmosférickým tlakem a suchým ledem. A protože nám počasí přálo, vyzkoušely si děti i start rakety. EDUbus umožnil nejen dětem, ale i nám pedagogům, vyzkoušet si moderní technologie a zažít výuku v netradič-ním prostředí. Program byl pro děti bezplatný a my doufáme, že u nás EDUbus zaparkuje i v dalších letech.

Jana Kulichová

Fotogalerie