2. 5. 2024

Zápis do MŠ pro rok 2024/25

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis do MŠ bude probíhat od čtvrtka 2. 5. 2024 do čtvrtka 16. 5. 2024 do 9:30 hodin.

Zákonný zástupce dítěte doručí ve výše uvedeném termínu předem vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, lékařské potvrzení o očkování dítěte ( potvrzení neplatí pro povinné předškolní vzdělávání) a kopii rodného listu dítěte.

Žádost lze doručit:

1. datovou schránkou (siepe5h)

Potvrzení přijetí žádosti s informací o přidělení registračního čísla obdržíte datovou schránkou.

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu: zs.pustakamenice@seznam.cz

Potvrzení přijetí žádosti s informací o přidělení registračního čísla Vám bude zasláno na e-mailovou adresu.

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 118, 569 82 Borová u Poličky. V tomto případě uveďte emailovou adresu, na kterou bude zasláno oznámení o přijetí žádosti s informací o přidělení registračního čísla.

4. vhozením do poštovní schránky školy - v tomto případě uveďte e-mailovou adresu, na kterou bude zasláno oznámení o přijetí žádosti s informací o přidělení registračního čísla.

5. osobním podáním – v pondělí 13. 5. 2024 od 7:30 do 10:30 hodin.

 

Přijímání žádostí bude ukončeno 16. 5. 2024 v 9:30 hod.

Na pořadí obdržených žádostí není brán zřetel. Žádosti budou posouzeny podle předložených dokladů a podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách školy.

Žádosti se posuzují k poslednímu dni zápisu, tj. 16. 5. 2024, výsledky budou zveřejněny do 30 dnů na webových stránkách školy a ve vitríně MŠ pod přiděleným registračním číslem.

 

Potřebné dokumenty k přijetí dítěte do MŠ :

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že nemáte možnost stáhnout si dokumenty z webu školy, můžete si je vyzvednout

v MŠ v pracovní dny od 7:00 – 8:00 hodin.

 

 

 

 

V Pusté Kamenici 11. 3. 2024

Jana Kulichová, ředitelka školy

Přílohy