24. 6. 2020

MOTIVAČNÍ SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY

Z důvodu uzavření školy, nebylo možné uspořádat pro děti tradiční zápis do prvního ročníku. Děti tak byly do školy přijaty na základě žádosti zákonných zástupců. Protože nám bylo líto, že by děti o tuto slavnostní událost přišly, rozhodli jsme se, po znovuotevření školy, uspořádat pro ně alespoň motivační setkání, na kterém by mohly ukázat, jak jsou na nástup do školy připraveny. 
V pondělí 22. června v deset hodin přivítali čtyři předškoláci a jejich paní učitelky ve třídě MŠ svoji budoucí třídní učitelku, paní ředitelku a pana starostu. Po krátkém seznámení dětí s tím, jak bude společné setkání probíhat, dostaly děti papírové desky s mottem „Po kolejích frčíme, na školu se těšíme. Spoustu kamarádů budeme mít a věci nové se půjdeme naučit“ a nalepenou mašinkou. Děti se postupně střídaly na čtyřech stanovištích, na kterých plnily připravené úkoly. Na interaktivní tabuli skládaly mašinku z geometrických tvarů, podepisovaly se do desek a psaly předepsané grafomotorické prvky. Počítaly a skládaly číselnou řadu a nechyběla ani tradiční básnička nebo písnička s povídáním o rodině. Nakonec ukázaly, jak umí spolupracovat při společném úkolu – skládání tematického puzzle. Za každé stanoviště, získaly děti obrázek do desek a také školní pomůcku v podobě pera, gumy, tužky, atd. K nasbíraným školním potřebám přibyla dětem ještě magnetická záložka do knížky, kterou pro ně připravili školáci. A protože každý správný mašinfíra umí pořádně pískat, odnesly si děti na krku ještě dárek v podobě píšťalky. Na závěr pochválit děti i pan starosta, popřál jim krásné prázdniny a předal tašku s dárečky.
Všechny děti byly šikovné a ukázaly, že jsou na školu dobře připraveny a že si označení předškolák - budoucí školák zaslouží.  Svoji první zkoušku zvládli všichni na výbornou a my jim přejeme, aby se jim stejně dařilo i po nástupu do školy. 

Jana Kulichová

Fotogalerie