24. 10. 2018

Sázení lípy – oslava 100 let od založení republiky

Ve středu 24. října o půl čtvrté se děti z MŠ, žáci ZŠ, pracovníci školy, zástupci obce a občané Pusté Kamenice sešli na odpočívadle, aby tady společně, u příležitosti stoletého výročí založení naší republiky, zasadili náš národní strom - lípu.  Před sto lety se sázeli lípy po celé republice a my jsme se rozhodli k této tradici přihlásit.

Nejprve pronesla krátký projev ředitelka školy a poté nejstarší žáci vložili lípu do připravené jámy. Po usazení stromu mohli všichni přítomní k stromku přihodit lopatku hlíny a přímo se tak podílet na jejím zasazení. Po zasazení stromu následovalo odhalení pamětního kamene, o které se postaraly děti z MŠ. Na kameni je vyryt nápis s datem zasazení, pro upomínku nám i příštím generacím.  

Poté děti zazpívali naši hymnu, v podobě, která zněla před sto lety, tedy její českou i slovenskou část. Na závěr mohli všichni přítomní ochutnat Masarykovo cukroví, které děti upekly ve školní družině. Přejeme Pustokamenické lípě svobody, aby se jí u nás dařilo a mohla ve zdraví růst dalších sto let ve svobodné zemi.  To stejné bych ráda popřála všem občanům v Pusté Kamenici i v celé naší vlasti. 

Jana Kulichová

Fotogalerie