3. 9. 2018

Zahájení školního roku

Po dvouměsíčním odpočinku se 3. září škola opět zaplnila dětmi při slavnostním zahájení nového školního roku.

Po společném krátkém přivítání a projevu pana starosty následovalo slavnostní přivítání čtyř nových prvňáčků. Každý prvňáček si odnesl domů drobný dárek, pamětní list na svůj první školní den a také perníkovou podkovu pro štěstí, kterou dostali k zahájení nového školního roku všichni žáci. Na závěr prvňáčci ještě dostali malé keramické zvonečky, aby pokračovali v tradici „Prvního zvonění“, kdy první zvonění v novém školním roce a své první školní zvonění vůbec patří právě jim. 

Letos klesl počet žáků z dvaceti tří na dvacet dva, a i přesto, že do požadovaného počtu nám dvě děti chybí, budou i letos otevřeny dvě třídy. V I. třídě budou vedle sebe usedat čtyři prvňáčci a čtyři druháčci, ve II. třídě pak osm třeťáků, čtyři čtvrťáci a dva páťáci.

Všem školákům přeji nejen dobré známky, ale také spoustu nových krásných zážitků, zaměstnancům i rodičům pak přeji klidný a pohodový školní rok 2018/2019.

Jana Kulichová

Fotogalerie