Slavnostní ukončení školního roku

Pátek 29. června se nesl ve znamení několika slavnostních událostí. Hned ráno se žáci školy sešli v dolní třídě, aby se zde slavnostně rozloučili se školním rokem a převzali si vysvědčení. Kromě vysvědčení zde učitelé také předali odměny v podobě knih žákům, kteří v loňském roce úspěšně reprezentovali naší školu na soutěžích.

Slavnostní dopoledne pak pokračovalo pasováním budoucích prvňáčků a vyřazením páťáků. V horní třídě se ke školákům připojily děti z mateřské školky a také rodinní příslušníci pasovaných a vyřazovaných dětí. Nejprve přišli na řadu naši budoucí prvňáčci, které jsme slavnostně, za pokleku na kolínko, pasovali na prvňáčky a poté jsme je ošerpovali. Jako památku na pobyt v MŠ děti dostaly knížku s věnováním, tričko a CD s fotografiemi. Následovala projekce jejich fotografií a my jsme mohli sledovat, jak se z dvouletých a tříletých mrňousků postupně stali předškoláci. Protože jsme pasovali budoucí prvňáčky, nezbylo nám nic jiného, než vyřadit z řad školáků letošní páťáky. Pomyslnou bránu naší školy, po absolvování všech pěti ročníků, letos opouští pět žáků. Jako památku na pustokamenickou školu si odnášejí tričko, Absolventský list, stříbrný přívěšek s vyrytým datem pobytu ve škole a také CD s fotografiemi. Také po vyřazení páťáků proběhla projekce fotografií zachycujících nejzajímavější okamžiky z jejich pětileté docházky do školy. Zatímco pasování budoucích prvňáčků bylo událostí radostnou, dalších pět let je budeme vídat v naší škole, loučení se školáky v sobě neslo i trošku smutku, ale tak už to bývá, že něco končí a něco nového začíná. „Tak ať Vám ten nový začátek naši páťáci vyjde, a ať se Vám na Vaší další cestě životem, daří minimálně stejně dobře, jako tomu bylo v naší škole“.

Ráda bych poděkovala všem pracovníkům školy za výbornou celoroční práci a hezký přístup k dětem, Obci Pustá Kamenice za velkou podporu, které se škole dostává, SDH Pustá Kamenice za sponzorský dar pro děti v MŠ a také všem občanům Pusté Kamenice za přízeň, kterou škole projevují.

Všem děkuji za příjemný a pohodový školní rok 2017/2018 a přeji krásné léto plné sluníčka.

Jana Kulichová

Fotogalerie