Den rodin

Ve čtvrtek 24. 5. se počasí konečně umoudřilo a tak jsme mohli, již podruhé, uspořádat společné odpoledne pro děti a jejich rodiče, při příležitosti Dne rodin. Letos jsme si jako téma zvolili „Žijí tady s námi“ a společné odpoledne jsme tak symbolicky věnovali lidem s postižením. Vše vypuklo chvíli po patnácté hodině na místním hřišti. Po krátkém přivítání se děti s rodiči, a k naší radosti i prarodiči, pustili do plnění připravených úkolů. Na pěti stanovištích si všichni mohli vyzkoušet, jak je těžké vykonávat běžné činnosti, pokud jste nevidomí, jak obtížné je čtení Braillova písma, dorozumívat se, pokud jste neslyšící, nebo jak namáhavý je pohyb na invalidním vozíku. Na závěr děti se zavázanýma očima malovaly obrázky, které jsme si vystavily v chodbě školy. Po splnění všech úkolů si děti opekly buřty, které pro ně, stejně jako ostatní občerstvení, připravila obec. Na památku dostaly děti drobný dáreček a každá rodina si domů odnesla svoji zatavenou fotografii s magnetem.

Doufáme, že si všichni společné odpoledne užili a že poté co si děti vyzkoušely, jak těžké je žít s postižením, si budou svého zdraví vážit a budou na sebe dávat pozor.

Jana Kulichová

Fotogalerie