10. 4. 2018

Výsledek zápisu do 1. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

 PUSTÁ KAMENICE

569 82 Borová u Poličky, Pustá Kamenice 118,(461743239, IČO 71009469, bank. sp. ČSOB 181810239/0300 

e-mail: zs.pustakamenice@seznam.cz

 

 

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice

/Výsledek zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání – šk. rok 2018/2019/

 

 

Seznam uchazečů

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

1

Přijat/a

2

Přijat/a

3

Přijat/a

4

Přijat/a

 

Počet přijatých uchazečů: 4

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky: 0

Počet nepřijatých uchazečů: 0

 

Zveřejněno dne: 9. 4. 2018

Sejmuto dne:

 

                                                                                      Mgr. Jana Kulichová, ředitelka školy