21. 3. 2018

Zápis do 1. ročníku

Ve středu 4. dubna proběhl v naší škole zápis do prvního ročníku s názvem „Ze školky se vzlétnout chystáme, na planetě Škola nové věci poznáme“. K zápisu přišly v doprovodu rodičů čtyři děti. Po krátkém přivítání a seznámení dětí s tím, co je čeká, dostaly děti papírové desky se svým jménem, ve kterých byla nakreslená cesta vesmírem, a malou raketku, a zápis mohl začít. Nejdříve děti zamířily v doprovodu paní učitelky do tělocvičny, kde předvedly svoji obratnost. Poté zápis pokračoval ve třídě, kde děti malovaly, zpívaly nebo recitovaly, poznávaly barvy a geometrické tvary a také přiřazovaly obrázky k jednotlivým ročním obdobím na interaktivní tabuli. Děti plnily připravené úkoly, sbíraly za ně obrázky vesmírných těles, které lepily do desek, a zároveň se posouvaly raketkou směrem k cílové planetě. Za každý splněný úkol, získaly děti nejen obrázek do desek, ale také některou ze školních pomůcek. Děti byly šikovné a postupně splnily všechny připravené úkoly a symbolicky tak zvládly proletět vesmírem a přistát na planetě „Škola“. K nasbíraným školním potřebám dostalo každé z dětí papírovou raketu se svojí fotografií a jménem, kterou pro ně připravili školáci ve školní družině. Na závěr čekala na děti ještě jedna odměna v duchu zápisu a to měsíc a hvězdy svítící ve tmě. Všechny děti zvládly svoji první zkoušku na výbornou a my jim přejeme, aby se jim stejně dařilo i po nástupu do školy. K zahájení povinné školní docházky od září 2018 byly přijaty všechny čtyři děti, tři kluci a jedna holčička.

Jana Kulichová

Fotogalerie