1. 7. 2016

Poděkování za sponzorské dary

Děti ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice by touto cestou rády poděkovaly za sponzorské dary, které ve školním roce 2015/2016 dostaly:

SDH Pustá Kamenice za sponzorský dar na nákup vánočních dárků.

I. AGRO Oldříš a.s. a Rolnickému družstvu Krouna za sponzorský dar na školní výlet na plavbu lodí z Pardubic do Kunětic.

Farnosti Pustá Kamenice za sponzorský dar na potřeby dětí.  

Poděkování patří samozřejmě také obci, za rozpočet pro školu, který nám umožňuje pořádat nejrůznější akce a také za každoroční sponzorský dar na dopravu autobusem na náš společný školní výlet.

                                                                                    Děkujeme děti a žáci ZŠ a MŠ Pustá Kamenice