1. 7. 2016

Dopravní hřiště

Ve středu 8.6.2016 si děti ze ZŠ a MŠ zajely do Poličky na dopravní hřiště zopakovat své znalosti ze silničního provozu. Štěstí, že jsme byli pouze na trénovací silnici, neboť někteří naši „piráti“ zvládli „viset na plotě“, jezdit příkopem i předjíždět v křižovatkách. Ovšem díky pánům instruktorům byli odhaleni, dopadeni a poučeni, případně při opakování přestupků potrestáni formou dřepů. Nakonec všichni dostali za snahu malou odměnu. Počasí se nám vydařilo a proto dopoledne na kolech, tříkolkách, odrážedlech, koloběžkách a kárách bylo příjemné a snad i přínosné.

Dita Hromádková

Fotogalerie