12. 4. 2016

Mimořádné volno pro žáky ZŠ a přerušení provozu MŠ a ŠJ v pátek 22. 4. 2016

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie vyhlašuje ředitelka školy podle § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro žáky ZŠ  na 22. 4. 2016 mimořádné volno. Zároveň bude tento den přerušen také provoz MŠ a ŠJ.

                                                                                     Děkuji za pochopení Jana Kulichová